Gouden Handdruk

TERUG

Uitkering en gouden handdruk

september 2007
Periodieke uitkeringen uit een stamrecht worden niet gekort op de uitkering. Dat staat in de antwoorden van de staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen uit de Tweede Kamer.

Het gaat hierbij om een eenmalige ontslagvergoeding die in de vorm van een stamrecht door de werkgever ten behoeve van de werknemer bij een verzekeringsmaatschappij is aangekocht. Voorwaarde is dat de werknemer die ontslagen is kan kiezen uit een eenmalige ontslagvergoeding in de vorm van een geldbedrag ineens of dat de werkgever ten behoeve van de werknemer een stamrecht bij een verzekeringsmaatschappij koopt.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde in 2005 dat betalingen uit een stamrecht wel op een sociale uitkering gekort moeten worden. Die uitspraak sloot echter niet aan bij de uitvoeringspraktijk; daarin werd die korting ook wel achterwege gelaten. Daarom komt er nu een aanpassing van het inkomensbesluit IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) zodat periodieke uitkeringen, die met een eenmalige ontslagvergoeding door de werkgever zijn aangekocht, niet gekort worden op de uitkering.

Door de aanpassing maakt de staatssecretaris een einde aan de onzekerheid over de verrekening van stamrechtuitkeringen en schept nu duidelijkheid voor burgers en gemeenten. Aboutaleb laat de aanpassing ook gelden voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Toeslagenwet (TW).

IOAW is een inkomensvoorziening die bestemd is voor oudere langdurige werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden.

Bron: ministerie van Sociale Zaken

Nieuwe wetgeving

den haag - Het wordt voor werkgevers eenvoudiger werknemers te ontslaan. Betrokken ministers hebben daarover een akkoord bereikt. Ontslagvergoedingen mogen nog hooguit één jaarsalaris bedragen, met een maximum van 75duizend euro voor werknemers onder 45 jaar en 100 duizend euro voor ouder personeel. Investeringen in scholing mogen tot maximaal een kwart van de ontslagvergoeding worden afgetrokken.

De overeenstemming tussen CDA, PvdA en ChristenUnie maakt het mogelijk op 27 juni de langverwachte Participatietop te houden, waar het kabinet met vakbonden, werkgevers en gemeenten afspraken wil maken om 200 duizend extra banen te scheppen. De afgelopen weken zaten de gesprekken daarover muurvast. De PvdA spreekt nu af achter de kabinetsplannen te blijven staan, mochten de vakbonden onverhoopt niet instemmen.

Onderdeel van het akkoord is dat de hoogte van de ontslagvergoeding via een formule wordt verankerd in de wet. Dat betekent dat in het vervolg iedereen die wordt ontslagen, daarvoor een vergoeding ontvangt. Nu geldt dat alleen voor werknemers die via de kantonrechter worden ontslagen.

Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers een verplichting aangaan te investeren in scholing. Flexwerkers worden beter beschermd. Zij mogen vier in plaats van drie opeenvolgende jaarcontracten krijgen, maar ontvangen in het vierde jaar bij ontslag een fors hogere vergoeding.

Premier Balkenende en vicepremier Bos toonden zich dinsdag verheugd dat het is gelukt een top te organiseren. Al relativeerde PvdA-leider Bos het belang van de ontslagvergoedingen. ‘Het gaat om verbetering en modernisering van het ontslagrecht, om bureaucratie, de hoogte van gouden handdrukken.’
De sociale partners zijn over de kabinetsplannen geïnformeerd. Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft alle vertrouwen in ‘goede afspraken over versoepeling van de arbeidsmarkt’. Vakcentrale FNV ‘staat te popelen’ meer mensen aan het werk te helpen. Vrijdag hakt de ministerraad de knoop door.
Bron: De Volkskrant
Datum: 20 juni 2007

TERUG