Contact

Contact

Naam
Adres en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail *
Bericht
Vergeet bij een schademelding uw telefoonnummer niet ! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op !
Wij zijn voor zeer dringende zaken ook buiten kantoortijden bereikbaar via ons telefoonnummer 0118-479433
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *


Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12005253.
Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Meer over onze medewerkers Lees verder...........
ALFONDS Promofilmpje....klik hier !

PRIVACYVERKLARING
ALFONDS vof respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze melding is geregistreerd onder meldings-nummer m1013238. U kunt het meldingsregister raadplegen op www.cbpweb.nl.
Het gebruik van de website www.alfonds.nl
ALFONDS vof heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens ALFONDS vof van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.
Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:
ALFONDS vof
Tobagolaan 6
4383AM Vlissingen
Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
COOKIES
Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.
(Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst, vaak worden deze cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren en het gebruik van een website te kunnen analyseren).
Ook gebruiken wij geen tracking cookies.
(Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen).
U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon altijd geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.