Als u van werkgever verandert, mag u oude pensioenrechten meenemen. In veel gevallen een voordelige optie. Maar neem geen overhaaste beslissing. Soms is het beter de oude pensioenaanspraken te laten staan. Weet wat u doet!

Wie een nieuwe baan krijgt aangeboden hoeft zich meestal niet twee keer te bedenken. Meestal is het een stap vooruit qua doorgroeimogelijkheden, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de beruchte pensioenbreuk hoeft u de overstap niet te laten: veelal kunt u de geldwaarde van uw oude pensioenaanspraken gewoon meenemen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Uw oude pensioenrechten worden dan ondergebracht bij een nieuwe pensioenverzekeraar.

Overzichtelijk
Zo’n pensioenoverdracht kan heel voordelig zijn. Bijvoorbeeld omdat al uw pensioenaanspraken op die manier netjes meegroeien met de salarisontwikkeling bij uw nieuwe werkgever. Bovendien worden al uw pensioenaanspraken mooi overzichtelijk geparkeerd bij één pensioenuitvoerder. Niettemin is het verstandig eerst te bekijken of de waardeoverdracht in uw specifieke situatie wel zo voordelig is. Want overstappen naar een ander bedrijf kan mogelijk tóch onaangename consequenties hebben voor uw pensioen.

Gunstige pensioenbreuk
Laat uw aanspraken niet klakkeloos overhevelen naar een pensioenuitvoerder die een kwalitatief minder goed systeem hanteert. Pensioenoverdracht is alleen gunstig als de nieuwe pensioenregeling voor u financieel beter uitpakt dan de oude. Misschien heeft uw werkgever wel een regeling afgesloten op basis van een beschikbare premie. Dan hangt de hoogte van uw toekomstige pensioenuitkering af van de rendementsontwikkelingen. Mogelijk gaat uw pensioen uit van de middelloonregeling. In dat geval gaat uw uitkering uit van uw gemiddelde loon. Wellicht is de ouderwetse pensioenbreuk in uw situatie helemaal niet zo slecht!

Carrièremakers
In de laatste fase van uw carrière overstappen naar een middelloonregeling, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van het gemiddeld verdiende loon, is niet te adviseren. Het leidt tot een minder goed pensioen. Uw salaris neemt wel toe, maar uw pensioenaanspraken niet! Daarentegen zijn laatbloeiers met de eindloonregeling en overdracht van de pensioenreserves, gebaseerd op het laatste salaris, juist héél voordelig uit. De aanspraken groeien immers gelijkmatig mee met het stijgende salaris. Houd er echter rekening mee dat veel pensioenfondsen loon- en leeftijdsgrenzen kennen. Het hangt van uw inkomen en leeftijd af of de overdracht wel gunstig is.

Indexering
U moet goed opletten of uw pensioenaanspraken jaarlijks worden aangepast aan de inflatie en aan de loonstijgingen in uw bedrijfstak. Wanneer uw nieuwe pensioenregeling niet meeloopt met het stijgende welvaarts- of prijspeil - terwijl uw oude ieder jaar keurig wordt afgestemd op de stijgende prijzen en ook nog rekening houdt met de actuele salarissen - zal uw keuze duidelijk zijn. Dan laat u de oude pensioenaanspraken natuurlijk gewoon bij uw oude verzekeraar staan.

Voorlichting
Als u van baan verandert, laat u zich dan goed voorlichten over de financiële consequenties van pensioenoverdracht. U moet weten wat u in de toekomst krijgt van uw oude werkgever en ook wat u zult opbouwen bij uw nieuwe werkgever. Zorg dat u een goede vergelijking kunt maken. Roep desnoods de hulp in van een deskundige adviseur. Het is de moeite waard, want het kan u maandelijks honderden euro’s schelen.

Als u van werkgever verandert, mag u oude pensioenrechten meenemen. In veel gevallen een voordelige optie. Maar neem geen overhaaste beslissing. Soms is het beter de oude pensioenaanspraken te laten staan. Weet wat u doet!

Wie een nieuwe baan krijgt aangeboden hoeft zich meestal niet twee keer te bedenken. Meestal is het een stap vooruit qua doorgroeimogelijkheden, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de beruchte pensioenbreuk hoeft u de overstap niet te laten: veelal kunt u de geldwaarde van uw oude pensioenaanspraken gewoon meenemen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Uw oude pensioenrechten worden dan ondergebracht bij een nieuwe pensioenverzekeraar.

Overzichtelijk
Zo’n pensioenoverdracht kan heel voordelig zijn. Bijvoorbeeld omdat al uw pensioenaanspraken op die manier netjes meegroeien met de salarisontwikkeling bij uw nieuwe werkgever. Bovendien worden al uw pensioenaanspraken mooi overzichtelijk geparkeerd bij één pensioenuitvoerder. Niettemin is het verstandig eerst te bekijken of de waardeoverdracht in uw specifieke situatie wel zo voordelig is. Want overstappen naar een ander bedrijf kan mogelijk tóch onaangename consequenties hebben voor uw pensioen.

Gunstige pensioenbreuk
Laat uw aanspraken niet klakkeloos overhevelen naar een pensioenuitvoerder die een kwalitatief minder goed systeem hanteert. Pensioenoverdracht is alleen gunstig als de nieuwe pensioenregeling voor u financieel beter uitpakt dan de oude. Misschien heeft uw werkgever wel een regeling afgesloten op basis van een beschikbare premie. Dan hangt de hoogte van uw toekomstige pensioenuitkering af van de rendementsontwikkelingen. Mogelijk gaat uw pensioen uit van de middelloonregeling. In dat geval gaat uw uitkering uit van uw gemiddelde loon. Wellicht is de ouderwetse pensioenbreuk in uw situatie helemaal niet zo slecht!

Carrièremakers
In de laatste fase van uw carrière overstappen naar een middelloonregeling, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van het gemiddeld verdiende loon, is niet te adviseren. Het leidt tot een minder goed pensioen. Uw salaris neemt wel toe, maar uw pensioenaanspraken niet! Daarentegen zijn laatbloeiers met de eindloonregeling en overdracht van de pensioenreserves, gebaseerd op het laatste salaris, juist héél voordelig uit. De aanspraken groeien immers gelijkmatig mee met het stijgende salaris. Houd er echter rekening mee dat veel pensioenfondsen loon- en leeftijdsgrenzen kennen. Het hangt van uw inkomen en leeftijd af of de overdracht wel gunstig is.

Indexering
U moet goed opletten of uw pensioenaanspraken jaarlijks worden aangepast aan de inflatie en aan de loonstijgingen in uw bedrijfstak. Wanneer uw nieuwe pensioenregeling niet meeloopt met het stijgende welvaarts- of prijspeil - terwijl uw oude ieder jaar keurig wordt afgestemd op de stijgende prijzen en ook nog rekening houdt met de actuele salarissen - zal uw keuze duidelijk zijn. Dan laat u de oude pensioenaanspraken natuurlijk gewoon bij uw oude verzekeraar staan.

Voorlichting
Als u van baan verandert, laat u zich dan goed voorlichten over de financiële consequenties van pensioenoverdracht. U moet weten wat u in de toekomst krijgt van uw oude werkgever en ook wat u zult opbouwen bij uw nieuwe werkgever. Zorg dat u een goede vergelijking kunt maken. Roep desnoods de hulp in van een deskundige adviseur. Het is de moeite waard, want het kan u maandelijks honderden euro’s schelen.

Als u van werkgever verandert, mag u oude pensioenrechten meenemen. In veel gevallen een voordelige optie. Maar neem geen overhaaste beslissing. Soms is het beter de oude pensioenaanspraken te laten staan. Weet wat u doet!

Wie een nieuwe baan krijgt aangeboden hoeft zich meestal niet twee keer te bedenken. Meestal is het een stap vooruit qua doorgroeimogelijkheden, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de beruchte pensioenbreuk hoeft u de overstap niet te laten: veelal kunt u de geldwaarde van uw oude pensioenaanspraken gewoon meenemen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Uw oude pensioenrechten worden dan ondergebracht bij een nieuwe pensioenverzekeraar.

Overzichtelijk
Zo’n pensioenoverdracht kan heel voordelig zijn. Bijvoorbeeld omdat al uw pensioenaanspraken op die manier netjes meegroeien met de salarisontwikkeling bij uw nieuwe werkgever. Bovendien worden al uw pensioenaanspraken mooi overzichtelijk geparkeerd bij één pensioenuitvoerder. Niettemin is het verstandig eerst te bekijken of de waardeoverdracht in uw specifieke situatie wel zo voordelig is. Want overstappen naar een ander bedrijf kan mogelijk tóch onaangename consequenties hebben voor uw pensioen.

Gunstige pensioenbreuk
Laat uw aanspraken niet klakkeloos overhevelen naar een pensioenuitvoerder die een kwalitatief minder goed systeem hanteert. Pensioenoverdracht is alleen gunstig als de nieuwe pensioenregeling voor u financieel beter uitpakt dan de oude. Misschien heeft uw werkgever wel een regeling afgesloten op basis van een beschikbare premie. Dan hangt de hoogte van uw toekomstige pensioenuitkering af van de rendementsontwikkelingen. Mogelijk gaat uw pensioen uit van de middelloonregeling. In dat geval gaat uw uitkering uit van uw gemiddelde loon. Wellicht is de ouderwetse pensioenbreuk in uw situatie helemaal niet zo slecht!

Carrièremakers
In de laatste fase van uw carrière overstappen naar een middelloonregeling, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van het gemiddeld verdiende loon, is niet te adviseren. Het leidt tot een minder goed pensioen. Uw salaris neemt wel toe, maar uw pensioenaanspraken niet! Daarentegen zijn laatbloeiers met de eindloonregeling en overdracht van de pensioenreserves, gebaseerd op het laatste salaris, juist héél voordelig uit. De aanspraken groeien immers gelijkmatig mee met het stijgende salaris. Houd er echter rekening mee dat veel pensioenfondsen loon- en leeftijdsgrenzen kennen. Het hangt van uw inkomen en leeftijd af of de overdracht wel gunstig is.

Indexering
U moet goed opletten of uw pensioenaanspraken jaarlijks worden aangepast aan de inflatie en aan de loonstijgingen in uw bedrijfstak. Wanneer uw nieuwe pensioenregeling niet meeloopt met het stijgende welvaarts- of prijspeil - terwijl uw oude ieder jaar keurig wordt afgestemd op de stijgende prijzen en ook nog rekening houdt met de actuele salarissen - zal uw keuze duidelijk zijn. Dan laat u de oude pensioenaanspraken natuurlijk gewoon bij uw oude verzekeraar staan.

Voorlichting
Als u van baan verandert, laat u zich dan goed voorlichten over de financiële consequenties van pensioenoverdracht. U moet weten wat u in de toekomst krijgt van uw oude werkgever en ook wat u zult opbouwen bij uw nieuwe werkgever. Zorg dat u een goede vergelijking kunt maken. Roep desnoods de hulp in van een deskundige adviseur. Het is de moeite waard, want het kan u maandelijks honderden euro’s schelen.